Mežizstrāde

Mēs veicam mežu atjaunošanu un tā kopšanu, lai uzlabotu koku augšanas apstākļus un iegūtu augstvērtīgāku mežaudzi īsākā laika periodā. Meža darbus mums veic darbinieki ne tikai ar pieredzi, bet arī ar mīlestību pret dabu un zināšanām par to.

 

Sniedzam šādus pakalpojumus:

  • kailsakņu un ietvarstādu stādīšanu

  • agrotehniskā un jaunaudžu kopšana

  • koku krūmu izzāģēšana

  • grāvju tīrīšana no krūmiem un zāles

  • mežu attīrīšana no kritušajiem kokiem

  • koku ciršana

 

Sazināties